Veilig hijsen vraagt steeds meer kennis
Het lijkt een open deur als je zegt dat je bij het ophijsen of verplaatsen van lasten op de veiligheid moet letten. Toch is het dat niet. Dagelijks gebeuren er ongelukken mee of werken mensen in gevaarlijke situaties. Zelfs in bedrijven met ervaren mensen.

De Arbowet is duidelijk. Daarin staat, dat werknemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid én voor die van collega’s. Dat is makkelijk gezegd. Maar hoe doe je dat? Veiligheid is een gecompliceerde zaak geworden door de vele technische ontwikkelingen op het gebied van horizontaal en verticaal transporteren (en dus ook hijsen). Bovendien verandert de regelgeving voortdurend. Het waarborgen van de veiligheid vraagt specifieke kennis.

Jee Business School levert die kennis. Als expert op het gebied van veiligheid weten we als geen ander, dat voorkomen beter is dan genezen. Neem alleen acceptabele risico’s en denk daarbij ook altijd aan de mensen om je heen. Samen uit is samen thuis.
Daarom hebben wij een training ontwikkeld die alle up-to-date informatie levert die nodig is om goederen veilig te hijsen. Een training, die geheel binnen de wettelijke kaders valt. Je leert er, wat je als hijsbegeleider (ook wel rigger genoemd) moet weten en kunnen.

Inhoud van de opleiding
De training leert hoe hijslasten veilig worden ‘aangeslagen’ en maakt mensen bewust van de gevaren daarbij. Ook wordt ingegaan op hoe je een te vervoeren last veilig begeleidt en hoe je communiceert met bijvoorbeeld een kraanmachinist of andere uitvoerenden.

De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

De theoretische kennis beantwoordt de volgende vragen:

 • Wat is een veiligheidsfunctie;
 • Wat houdt een T.R.A (Taak Risico Analyse) en L.M.R.A. (Laatste Minuut Risico Analyse) precies in;
 • Hoe bepaal en bereken je lasten met behulp van dimensies en soortelijke massa;
 • Hoe interpreteer je werkvergunning, doel, methode en veiligheidsvoorschriften;
 • Welke soorten hijsmiddelen en certificatie zijn er en welke afkeurnormen en gebruiksdoeleinden;
 • Welk hijsgereedschap kies je voor een hijsopdracht;
 • Wat houden begrippen in als veilige werkbelasting, de buitenhoek, krachtenverdeling, veiligheidsfactor;
 • Wat zijn armseinen en hoe gebruik je een portofoon of combinatie.

Het theoretische gedeelte wordt afgerond met een toets en met een evaluatie.

Tijdens de praktijkinstructie leert de cursist onder meer:

 • Het opstellen van een simpel hijsplan op basis van de te hijsen last, type kraan en omgeving;
 • Keuze en controle van het hijsmateriaal voor aanvang van het werk;
 • Controle van de werkplek, afbakening van het werkgebied;
 • Keuze van het juiste hijsmateriaal voor een bepaalde taak;
 • Overleg met de kraanmachinist over de manier van seinen geven;
 • Bepalen van de gevaren van het aanpikken van bepaalde lasten;
 • Uitvoeren van hijsoefeningen met allerlei hijsmiddelen.

Het praktisch gedeelte wordt afgesloten met een toets in de vorm van een hijsopdracht.

De L.M.R.A (Laatste Minuut Risico Analyse) wordt door een werknemer zelf uitgevoerd. Hij is immers degene die er het meeste voordeel van heeft, want nadat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen is de werknemer zelf het best in staat om over zijn veiligheid en gezondheid te waken en ongelukken te voorkomen.
Je begint dus nooit aan een activiteit als er nog gevaren zijn of als eventuele ‘restrisico’s’ niet beheersbaar zijn. Het is altijd beter om vooraf nog even na te denken dan achteraf spijt te hebben.

Alleen als voor zowel de praktische als voor de theoretische toets een voldoende is behaald, krijgt de cursist het certificaat Hijsbegeleider T.C.V.T. (Toezicht Certificaat Verticaal Transport).


Doelgroep en toelatingseisen
Deze training is bestemd voor wie beroepsmatig lasten moet aanslaan en/of het transport van lasten moet begeleiden en daarbij moet
communiceren met machinist en opdrachtgever. Werknemers in de bouw, petrochemie, logistiek, scheepvaart en civiele werken behoren tot de doelgroep.

Alleen personen ouder dan 18 jaar kunnen deelnemen aan deze training.
Kandidaten wordt geadviseerd veiligheidsschoenen, werkhandschoenen en helm mee te nemen tijdens de cursus.
Ook zijn er voorwaarden ten aanzien van de medische situatie. Neem voor meer informatie daarover contact op met onze studieadviseur.

Zowel de theorie als de praktische oefening wordt gegeven door een ervaren en vakkundige docent. Hij zorgt ervoor dat de cursist de lesstof
dusdanig beheerst dat hij of zij het examen met goed gevolg kan afleggen. Maar ook, dat iemand de geleerde technieken na afloop kan toepassen
als gecertificeerd hijsbegeleider. Een kreet die iedereen na afloop van de training ter harte zal nemen is: ‘Hijs veilig of hijs niet!’

Bekijk ook onze brochure Hijs veilig of hijs niet!

brochure_Veilig_hijsen

Jee Business School wenst je veel succes toe met deze cursus.
 

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *