Van mobiele telefoon tot pacemaker, van deurbel tot ruimtevaart: alles draait op elektriciteit. Dat maakt ons kwetsbaar. Storingen liggen op de loer, en worden steeds gecompliceerder. Kennis van hoe een stopcontact werkt is allang niet meer genoeg.

Elektrotechniek. Wat en waarom?
Het woord zegt het al: elektrotechniek is de techniek van de elektronica. Het is de kennis van elektriciteit, die onmisbaar is voor het functioneren van onze samenleving.

Want, als de elektriciteit wegvalt werken liften, stoplichten of straatlantaarns niet meer. Treinen kunnen niet rijden. Je kunt niet bellen, geen tv kijken en niet pinnen. Zelfs de veiligheid kan in gevaar komen: denk aan ziekenhuizen, luchtvaart en gemalen.

Elektrotechnische kennis heeft zich de afgelopen honderdvijftig jaar gigantisch ontwikkeld. Een simpel voorbeeld daarvan is het landelijke koppelnet. Dat net verbindt alle elektriciteitscentrales met elkaar, zodat bij een storing de ene centrale de andere kan vervangen. Maar denk ook aan de ontwikkelingen in de IT-sector, de ruimtevaart en de medische industrie.

De elektrotechnicus
Professionals met grote kennis van elektrotechniek: we kunnen er niet meer buiten. Het vak van elektrotechnicus is ongelooflijk belangrijk geworden. En het moet aan steeds hogere eisen voldoen. Een goede elektromonteur is zowel veelzijdig als gespecialiseerd. Die veelzijdigheid houdt in dat een elektrotechnicus kan:

 • meten;
 • repareren;
 • onderhoud verrichten;
 • bekabeling aanleggen;
 • installeren; en
 • testen.

Daarnaast is het belangrijk dat een elektrotechnicus zich specialiseert. De wereld van de elektrotechniek is zo uitgebreid, dat niemand meer alles kan weten. Je moet je vakkennis daarom afbakenen. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • telecommunicatie;
 • elektronische circuits en apparaten;
 • besturingstechniek;
 • automatisering en software;
 • medische apparatuur.

Basiskennis
Specialisatie kan ook een valkuil zijn. Werkgevers merken namelijk nogal eens dat jonge monteurs al begonnen zijn hun vakgebied af te bakenen voordat ze een gedegen basiskennis hebben opgebouwd. Die is onmisbaar om de werking van apparaten te doorgronden, en storingen te verhelpen. Die basiskennis gaat over onderwerpen als:

 • opwekken en transporteren van elektrische energie;
 • gelijkstroom dan wel wisselstroom;
 • het principe van een generator;
 • de wet van Ohm, en serie- en parallelschakelingen van weerstanden;
 • rekenen met stroom en spanningsbronnen;
 • passieve componenten van de elektro.

Training Elektrotechniek bij Jee Business School
Om deze broodnodige ondergrond veilig te stellen heeft Jee Business School een training Basiskennis Elektrotechniek ontwikkeld. Hierin komen de meest essentiële onderwerpen uit de elektrotechniek aan bod, zoals:

 • het kunnen lezen van elektrische schema’s;
 • elementair rekenen, zoals rekenen met variabelen en machten van 10;
 • Hoogspanning;
 • meetinstrumenten en meettechniek;
 • spanning, stroom en weerstand;
 • arbeid, vermogen en rendement;
 • wisselspanning en -stroom, draaistroom;
 • schakelapparatuur zoals relais en magneetschakelaars;
 • wisselstroommotoren;
 • ster- driehoekschakeling en frequentieomvormers;
 • transformatoren;
 • beveiligingen en beschermingen.

Ook maak je kennis met een breed scala aan toepassingen, variërend van aandrijftechniek tot besturingstechniek; en van elektronica tot datacommunicatie. De cursus leidt op tot een examen van het erkend en onafhankelijk exameninstituut PBNA.

Daarnaast bieden wij onze studenten de mogelijkheid om het VCA-veiligheidsdiplomate behalen. Wil je meer informatie over deze training, die de basis kan vormen voor tal van beroepen in het elektrotechnische werkveld? Kijk op onze site, of neem contact op met onze studieadviseur!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *