Wat maakt de ene organisatie succesvol en de andere niet?
Op het gebied van langetermijndoelen vinden veel organisaties het lastig de juiste beslissingen te nemen. Het gaat dan om besluiten op het gebied van activiteitenuitbreiding, bedrijfspositionering of samenwerking met andere organisaties. Waar wil jij als ondernemer op focussen?

Wat wil je klant en hoe plan je je groei?
Succes is een keuze? Keuze is een succes! Niet kiezen maakt dat je stil komt te staan. En stilstand is achteruitgang. Daarom is het belangrijk om altijd te kiezen, hoe lastig dat soms ook is. En kies dan een niche waarin jij als ondernemer kunt uitblinken.
Ondernemers maar ook, bijvoorbeeld, accountadviseurs moeten goed weten wat er van hen wordt verwacht. Een accountadviseur kent de klanten door en door en kan doorgronden waar zij zich mee bezighouden, wat hen uit de slaap houdt. Alleen dan kunnen die relaties van een degelijk advies worden voorzien. Het goed kennen van je klanten wordt een steeds belangrijker thema voor ondernemers.
Groei moet je plannen. Als een ondernemer dat niet zelf doet, dan zal de buitenwereld het wel voor hem gaan doen. Het plannen van activiteiten en het zetten van strategische stappen is van levensbelang voor een succesvolle organisatie. Producten en diensten moeten goed aansluiten op de behoeften van de markt.
Bij dit soort onderwerpen staan wij gedurende de training uitgebreid stil. We willen de student tot meer bewuste en duurzame keuzes brengen en meer laten handelen vanuit passie.
Dit doen wij door praktische handvatten mee te geven en de student aan het werk te zetten met de meest gangbare en bewezen businessmodellen. Zo ontwikkelt de cursist zakelijk gevoel en -intuïtie en wordt hij zich bewust van de drijvende krachten op de achtergrond.

Wat is leidinggeven?
Managers zijn voor het behalen van resultaten afhankelijk van hun medewerkers.
Daarom willen ze de capaciteiten van hun mensen zo goed mogelijk benutten en verder ontwikkelen. Als een beslissing eenmaal is genomen moet er worden overgegaan tot concrete acties. Daarvoor is de juiste aansturing nodig.
Wat maakt jou tot een goede baas? Welke factoren bepalen of je als operationeel manager slaagt of juist faalt? Iedere manager moet zijn medewerkers zo ver krijgen te doen wat hen gevraagd wordt. Soms aarzelt een manager om zijn macht te gebruiken. In de training komt het onderwerp ‘universeel en situationeel leiderschap’ gericht aan bod. Cursisten worden aangezet om te zoeken naar vernieuwing, kansen en prestaties.

Motiveren en belonen
Wat brengt mensen tot prestaties? En wat willen ze voor zichzelf bereiken? Motivatie heeft te maken met het enthousiasme waarmee mensen hun taak uitvoeren. Er zijn intrinsieke en extrinsieke motivatoren. Draagt beloning bij tot motivatie van personeel? Een financiële beloning is niet het enige middel om iemand te stimuleren tot betere prestaties. In deze training leer je hoe je strategisch organisatiebeleid vertaalt in beloningsbeleid.

Onze training Strategie en Leiderschap gaat in op deze vraagstukken. Naast de nodige theorie oefent de cursist ruimschoots met opgaven en capita selecta.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Concurrentiemodellen en portfoliomodellen;
 • Strategisch samenwerken: de vormen, het nut en noodzaak ervan;
 • Externe en interne afstemming en beheersing en het opzetten van een management control system (MCS);
 • Motiveren en belonen;
 • Procestheorieën, de Hiërarchie van Maslov en Theorie X en Theorie Y van Douglas Mc Gregor.

Na de training Strategie en Leiderschap weet je hoe je op basis van sterkte- en zwakteanalyse (ook wel de interne analyse genoemd) en na het analyseren van de kansen en bedreigingen in de omgeving een strategie kunt bepalen. Op deze manier krijg je inzicht in de rol van jouw product of dienst in de markt.
Tijdens onze training komen de belangrijkste modellen van economische wetenschappers aan bod en worden deze modellen in de praktijk toegepast.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Lees dan de volgende blogartikelen op onze website:

Kies zelf voor anderen het doen en De menselijke kant van het nieuwe werken

Wat leer je?
Tijdens de training Strategie en Leiderschap leer je:

 • een SWOT-analyse maken;
 • hoe je een DESTEP-analyse uitvoert;
 • hoe je een 7S-analyse maakt;
 • het toepassen van het Vijfkrachtenmodel van Porter;
 • de theorie van Treacy & Wiersema;
 • de theorie van Kim & Mauborgne;
 • hoe je een Ansoff-analyse maakt;
 • hoe je een BCG-matrix opstelt.

Voorkennis en vaardigheden
Je hoeft geen specifieke kennis of vaardigheden te bezitten om deze training te volgen. Wel vragen we een algemeen opleidingsniveau van minimaal mbo+, omdat de training op hbo-niveau wordt gegeven. Heb je geen diploma op dit niveau, neem dan gerust contact op met onze studieadviseur.

Investering
Je kunt Strategie en Leiderschap volgen als dagtraining of als avondtraining.

 • Kies je voor de dagtraining, dan zijn er vier tweewekelijkse trainingen op zaterdagen, van 10.00 tot 16.00 uur. Ook investeer je per lesdag vier à vijf uur zelfstudie.
 • Kies je voor de avondtraining, dan zijn er acht wekelijkse trainingen van 19.00 uur tot 21.45 uur. Per avond investeer je twee à tweeënhalf uur zelfstudie.

Beide trainingen kosten 680,- euro plus  57,50 euro voor het trainingsmateriaal. Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.

Ook is het mogelijk de cursus als incompanytraining te volgen.

 • De investering daarvoor is 1.600 euro, plus 57,50 euro per cursist voor het trainingsmateriaal (beide bedragen exclusief btw).
 • Jee Business School werkt met kleine groepen om elke cursist optimaal te kunnen begeleiden. Om deze reden bestaan de groepen bij een incompanytraining uit maximaal acht cursisten per keer.

Heb je vragen, stel deze dan gerust aan onze studieadviseur.

Graag tot ziens bij onze training Strategie en Leiderschap!