Naar de manier waarop diensten of producten worden aangeboden, bijvoorbeeld. Het kan ook zijn, dat boven water moet komen welke investeringen nuttig zijn en welke niet. Of men wil het beleid op bepaalde punten onder de loep nemen.

Een gedegen onderzoek
Daarom zullen veel studenten in hun toekomstige beroep onderzoek moeten doen. Het is dan ook van groot belang om te weten wat belangrijk is bij het opzetten van een onderzoek. Zodat je ervan verzekerd bent dat jouw onderzoeksresultaten valide en betrouwbaar zijn. En je moet in staat zijn de gegevens van een onderzoek op de juiste manier te interpreteren.
In de training Onderzoeksvaardigheden gaan we in op wat dat nou is, een gedegen onderzoek. Hoe formuleer je een probleemstelling? Hoe verzamel en analyseer je gegevens? En tenslotte: hoe maak je een werkbaar rapport over de vergaarde gegevens?

Voorbeelden uit de praktijk
Jee Business School hanteert een interactieve manier van werken en maakt bij deze training veelvuldig gebruik van voorbeelden uit de praktijk. Je krijgt toegang tot veel extra oefeningen en opdrachten, maar ook tot voorbeelden van handleidingen voor statistiek.
We gaan in op de gangbare methoden bij het verwerken en analyseren van data. Je leert hoe je zaken als steekproefgrootte of significantie bepaalt. Daarbij laten we zien hoe je goedkope systemen als SSPS en Excel kunt gebruiken of zelfs gratis programma’s van het internet kunt downloaden, bijvoorbeeld voor het doen van websurveys.

Toegankelijk
Onderzoeksvaardigheden is een toegankelijke training en zeer goed bruikbaar voor studenten of werknemers die de nieuwe kennis direct willen toepassen in de dagelijkse praktijk. Misschien ben je aan het afstuderen of werk je aan een project waarvoor je onderzoek moet doen? Dan kan deze training uiterst zinvol zijn.

Dit is een geweldige kans. Wacht niet langer! Kom in actie en schrijf je NU in voor de training Onderzoeksvaardigheden van Jee Business School.

Wat leer je?
Na voltooiing van de training weet je:

Wat een onderzoeksontwerp is;
Het verschil tussen een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek;
Wat onderzoekseenheden, eigenschappen of kenmerken zijn;
Wat populatie of een steekproef zijn;
Hoe je een onderzoek betrouwbaar en valide maakt;
Wat de verschillende manieren van coderen zijn;
Alles over histogrammen of frequetietabellen.
Na deze cursus kun je:

Een probleemstelling en een doelstelling formuleren;
De onderzoeksvraag en deelvragen opstellen;
Een geschikte dataverzamelingsmethode kiezen;
Bepalen of de dataverzameling betrouwbaar en valide is;
Grafieken maken;
Gegevens ordenen;
Een spreidingsdiagram, scatterplot en regressielijn maken;
Het gemiddelde, de spreiding, de variantie en de standaarddeviatie berekenen;
Je onderzoeksgegevens analyseren;
Een rapport opstellen van je onderzoeksgegevens.

Doelgroep
De training onderzoeksvaardigheden is bij uitstek geschikt voor stagaires, afstudeerders en iedereen die op welke manier dan ook in aanraking komt met onderzoek, of gewoon interesse heeft in het onderwerp.

Voorkennis en vaardigheden
Specifieke kennis of vaardigheden zijn niet vereist. Enige kennis van cijfers is een pre. Wel vragen we om een algemeen opleidingsniveau van minimaal hbo, omdat de training op het niveau van ‘hbo2’ gegeven wordt. Ligt de vooropleiding lager, dan adviseren wij om contact op te nemen met onze studieadviseur.

Investering
Wij bieden deze training zowel overdag als in de avonduren aan.
Bij de dagopleiding gaat het om vier wekelijkse trainingen van 10.00 tot 16.00 uur op een doordeweekse dag of zaterdag. Voorafgaand aan iedere cursusdag is 4 tot 5 uur zelfstudie nodig.
De avondopleiding bestaat uit acht wekelijkse trainingen van 19.00 tot 21.45 uur.
Hiervoor is per cursusavond 2 tot 2,5 uur zelfstudie vereist.

De training Onderzoeksvaardigheden kost 530,- euro, exclusief 33,50 euro voor het trainingsmateriaal.
De prijs van een incompanytraining Onderzoeksvaardigheden bedraagt 1280,- euro. Per cursist komt daar 33,50 euro bij voor het trainingsmateriaal.
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.

Jee Business School werkt met kleine groepen, zodat wij iedere cursist de optimale begeleiding kunnen garanderen. Om deze reden hebben de groepen bij een incompanytraining maximaal 12 cursisten per keer.

Meer informatie
Voor meer informatie over de open inschrijving en de incompanytraining verwijzen wij naar onze website.
Voor algemene informatie kun je altijd contact opnemen met onze studieadviseur.

Veel plezier en succes bij het volgen van deze veelbelovende training Onderzoeksvaardigheden van Jee Business School!