Een ondernemer wil zijn of haar product succesvol op de markt brengen. Daarom houdt hij rekening met de behoeften en wensen van de klant. De klant staat centraal bij alles wat hij doet.
Daarom is het van belang het gedrag van de afnemers te bestuderen. Wat wil de klant? Maar ook: hoe kunnen nieuwe behoeftes worden gecreëerd?
Ondernemers zijn voortdurend op zoek naar deze informatie. Daarom gaat er geen dag voorbij zonder dat we te maken krijgen met marketing. De voorbeelden zijn legio: reclame, advertenties in kranten, drukwerk, binnenreclame, buitenreclame, alle soorten reclamemiddelen en reclameblokken op TV, en webdesign.

In de opleiding Basiskennis Marketing van Jee Business School maak je kennis met het begrip marketing. Je leert hoe het marketingconcept centraal staat bij het handelen van iedere aanbieder. Ook leer je hoe de ondernemer gebruik maakt van de marketingmix, die bestaat uit de marketingsinstrumenten Product, Prijs, Plaats en Promotie. Deze vier P’s komen ook weer terug in een nieuwe vorm van dit marketingconcept waarbij het internet een grote rol speelt.
We behandelen niet alleen het marketingbeleid van de ondernemer zelf, maar ook de veranderende omgeving waarin deze zich begeeft. We onderscheiden daarbij de interne, beheersbare omgevingsfactoren en de externe, niet beheersbare omgevingsfactoren.
Jee Business School wil de cursisten met behulp van feiten op een praktische manier kennis laten maken met marketing.

Kortom, met de opleiding Basiskennis Marketing leer je feiten en praktijksituaties herkennen, interpreteren en verklaren. De opleiding behandelt de basisbeginselen van marketing en ondernemerschap en geeft recht op het NIMA-diploma Basiskennis Marketing.


Onderwerpen

In de opleiding NIMA Basiskennis Marketing komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Marketing;
 • Marketingmanagement;
 • Markt en vraag;
 • Consumentengedrag;
 • Marktonderzoek;
 • Kostprijs en budget;
 • Winst;
 • Product;
 • Prijsbeleid;
 • Distributie;
 • Communicatie;
 • Diensten en direct marketing;
 • E-business.

Binnen bovenstaande onderwerpen komen de volgende principes, plannen, technieken en modellen aan bod:

 • Marketingsplan;
 • Bedrijfskolom;
 • Besluitvormingsproces;
 • Het black-boxmodel;
 • Behoeftepiramide van Maslow;
 • Desk- en fieldresearch Presentatietechnieken;
 • Intergrale kostprijs;
 • Prijsbepalingsmetoden en –berekeningen;
 • Detailhandelskengetallen.

Werkwijzen
Jee Business School biedt de cursus Basiskennis Marketing op de volgende manieren aan:

 • via een ‘open inschrijving’ of als Incompanycursus (kijk voor meer informatie over deze twee vormen op onze website);
 • als opleiding in het reguliere onderwijs. Leerlingen of studenten hebben een voorsprong op de arbeidsmarkt als ze al tijdens hun studietijd het NIMA-diploma Basiskennis Marketing hebben behaald.

Wij zijn graag bereid langs te komen bij bedrijven of reguliere onderwijsinstellingen die een opleiding NIMA Basiskennis Marketing overwegen.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor een brede groep; namelijk voor iedereen die kennis wil maken met de grondbeginselen van marketing. Denk hierbij aan ondernemers, startende marketeers die zich willen oriënteren op het vakgebied, of professionals die veel met marketeers samenwerken of de marketingafdeling ondersteunen. Kortom, iedereen die meer wil weten over de praktische achtergronden van het vakgebied marketing.

Voorkennis

Jee Business School volgt de richtlijnen van het NIMA en stelt geen specifieke kennis of vaardigheden. Wel vragen we om een algemeen opleidingsniveau van minimaal mbo, omdat de opleiding op een vergelijkbaar mbo-3 niveau wordt gegeven. Ligt de vooropleiding lager dan mbo, dan adviseren wij om contact op te nemen met onze studieadviseur.

Diploma

De opleiding biedt de mogelijkheid om het officiële NIMA-diploma te behalen: NIMA Basiskennis Marketing diploma. De cursist schrijft zich zelf in voor het landelijk NIMA-examen via de Associatie en kan iedere werkdag een examen afleggen. Voor dit examen zijn verschillende locaties beschikbaar. Verdere informatie, ook over de kosten, zijn te vinden op www.associatie.nl.

In combinatie met het Associatiediploma Basiskennis Ondernemerschap geeft NIMA Basiskennis Marketing recht op het functiegericht diploma Commercieel Ondernemer. NIMA Basiskennis Marketing is onderdeel van de diplomalijn Ondernemerschap. Klik hier als je een voorbeeld van het NIMA-examen Basiskennis Marketing wilt inzien: voorbeeldexamen_Basiskennis_Marketing_2014

Duur van de opleiding

Avondopleiding: 8 lessen, van 19.00 tot 21.30 uur
Dagopleiding: 4 lessen, van 10.00 tot 15.30 uur

Kosten

Per cursist: 620,- euro
Incompany, groepsprijs: 1285,- euro
Lesmateriaal: 47,50 euro
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.
Kijk op de site van de Associatie voor de examentarieven.

Studiebelasting

Per lesdag moet rekening gehouden worden met een aanvullende studiebelasting van vier tot vijf uur.
De opleiding wordt vier keer per schooljaar gehouden en gaat van start bij minimaal zes cursisten.
Neem voor meer informatie gerust contact op met onze studieadviseur.