De training NEN 3140 Vakbekwaam Persoon is bedoeld voor werknemers, die voor de eerste keer tot Vakbekwaam Persoon (VP) benoemd willen worden of voor degenen, die deze kwalificatie al hebben en hem willen veiligstellen.
Een Vakbekwaam persoon (VP) is een elektricien die installaties uitbreidt, extra groepen plaatst in de verdeelkast of inspecties uitvoert. Hij is in het bezit van een diploma Elektrotechniek.
Deze eendaagse training biedt de instructies, die nodig zijn om op een veilige en correcte manier elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren volgens NEN 3140. De instructie heeft betrekking op het elektrische gevaar waaraan werknemers blootstaan gedurende hun werkzaamheden. Veilig werken staat centraal.

De cursist leert wie er aan elektrische installaties mogen werken en vooral hoe dit op een veilige manier kan gebeuren. Bovendien komen de meest relevante aspecten van de NEN 3140-laagspanningsnorm aan bod, aangevuld met tal van praktijkvoorbeelden. Tijdens de training krijg je inzicht in hoe je een veilige werkplek maakt en leer je welke procedures de NEN 3140 voorschrijft.
Ook gaat de  training in op de belangrijkste recente wijzingen en de nieuwe opzet van de rubrieken en bepalingen.

Kernstof
In de training NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP) gaan we in op de verschillende onderwerpen uit de NEN 3140-norm. Bijvoorbeeld: spanningsloos werken, het inspecteren van installaties, het werken onder spanning, risicobeheersing, het werken in nauw geleidende ruimten. Theorie en praktijk komen afwisselend aan bod. De lesstof is afgestemd op de exameneisen van CerTech. Tijdens het praktijkgedeelte doe je opdrachten waarbij je een installatiespanningsloos maakt en in bedrijf neemt en hoe je aan een verdeelkast veilige metingen uitvoert. Ook leer je welke PMB’s je moet gebruiken tegen aanrakingsgevaar of vlambogen.
De training NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP) bereidt je voor op het examen, maar leert jou als werknemer vooral hoe je veilig kunt werken. Je slaat er dus twee vliegen in één klap mee!

Voorbeelden uit de praktijk
Jee Business School hanteert een interactieve manier van werken en maakt bij deze training veelvuldig gebruik van praktijkervaringen. Je krijgt toegang tot de presentatie, extra oefeningen en opdrachten.

Toegankelijk
De training NEN 3140 Vakbekwame Personen (VP) is afgestemd op de praktijk van werknemers, die volgens het Arbobesluit aan elektrische installaties moeten werken.  Iedereen die deze werkzaamheden moet uitvoeren, of het gaat om elektrische werkzaamheden, het uitvoeren van metingen of om gevaarlijke bedieningswerkzaamheden, moet hiervoor bevoegd zijn. De werkmethoden ten aanzien van veiligheid die je in deze training opdoet, zijn noodzakelijk in het bedrijfsleven. Daarnaast moeten alle medewerkers die deze taken opgelegd krijgen, beschikken over voldoende en passende kennis van de NEN 3140. Medewerkers moeten eens in de twee jaar worden geïnstrueerd.

Kennis en vaardigheden

Na voltooiing van de training ken je:

 • De wet- en regelgeving die van toepassing is;
 • De mogelijke ongevallen met elektriciteit;
 • De veiligheidsnormen;
 • De installatieverantwoordelijkheid;
 • De aanwijzingen en toezicht;
 • De benodigde vakbekwame personen;
 • De nauwe geleidende ruimten;
 • De elektrische arbeidsmiddelen.

Na deze cursus kun je:

 • Werken aan installaties;
 • Spanningsloos werken;
 • Werken op veilige afstand;
 • Onder spanning werken;
 • Werken aan accu’s;
 • Installaties inspecteren;
 • Gebruik maken van de juiste PBM’s;
 • De procedure ‘spanningsloos werken’ toepassen;
 • Risico’s bepalen van het aanrakingsgevaar bij kortsluiting;
 • Een installatie veilig in bedrijf nemen na de werkzaamheden;
 • Metingen verrichten met een tweepolige spanningsaanwijzer;
 • Schroefzekeringen vervangen;
 • Mespatronen vervangen.


Heb je belangstelling gekregen voor deze doelgerichte en compacte training?

Wacht dan niet langer en schrijf je in!

Doelgroep
De training Vakbekwaam Persoon (VP) is van grote waarde voor werknemers en bedrijven die zich bezighouden met het onderhouden en inspecteren van elektrische installaties, verdeelkasten en machines. Deze Herinstructie Vakbekwaam persoon NEN 3140 is bedoeld voor alle vakbekwame personen die volgens de NEN 3140 en Arbowet toe zijn aan hun tweejaarlijkse herinstructie om veilig te blijven werken en zo hun benoeming te behouden.

Jee Business School biedt deze training aan voor een open inschrijving op vaststaande data. Maar een individuele- en een incompanyvariant zijn ook mogelijk. De individuele variant noemen wij ook wel ‘leren op afspraak’. Overweeg je een incompanytraining, dan willen wij deze met alle plezier komen presenteren en toelichten.

Voorkennis en vaardigheden
De training NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP) is bedoeld voor werknemers die aan technisch onderhoud doen, inspecties uitvoeren en aan elektrische installaties, verdeelkasten of machines werken. En die door de werkgever benoemd kunnen worden tot Vakbekwaam Persoon middels een schriftelijke aanwijzing, waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan omschreven. Een vooropleiding Elektrotechniek zoals lts-e, mts ofmbo Elektrotechniek is een pre.

Investering
Wij bieden deze eendaagse training overdag aan op doordeweekse dagen en op zaterdagen van 10.00 tot 16.00. Voorafgaand is een zelfstudie van 2 tot 3 uur vereist.
Kosten van de training NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP) bedragen 175,- euro exclusief btw. Dit is inclusief het lesmateriaal, opdrachten en lunch.

Jee Business School werkt met kleine groepen, zodat wij iedere cursist een optimale begeleiding kunnen garanderen. Om deze reden zijn de groepen bij een open inschrijving niet groter dan 12 cursisten per keer.

Persoonscertificaat
Na afloop van de training bestaat de mogelijkheid om het landelijk examen af te nemen. Kandidaten die voor dit examen slagen ontvangen het erkend persoonscertificaat op basis van ISO/IEC 17024. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Het theorie-examen is opgesplitst in twee toetsen: een basistoets en een certificaattoets. De basistoets bestaat uit 20 meerkeuzevragen en duurt maximaal 30 minuten. De certificaattoets bestaat uit 30 vragen en duurt maximaal 45 minuten. De praktijktoets bestaat uit het in- en uit bedrijf nemen van een installatie aan de hand van een schriftelijke opdracht. De examenduur hiervan is maximaal 45 minuten. Een uitgebreid overzicht over de eindtermen, vakbekwaamheidseisen, normeringen en prijzen zijn hier terug te vinden.

Met het persoonscertificaat Vakbekwaam Persoon (VP) op zak ben je goed voorbereid op het veilig werken aan elektrische installaties.

Meer informatie
Voor meer informatie over de open inschrijving, de incompany- en de individuele trainingen kun je altijd contact opnemen met onze studieadviseur.