Prestatiemanagement krijgt tegenwoordig steeds meer de aandacht, zowel van de wetenschappelijke wereld als van de praktijk (het bedrijfsleven, de overheid en non-profitorganisaties). De essentie van de training Kwantificeren en analyseren is het boven water krijgen van de financiële gegevens van een organisatie, en deze vervolgens analyseren door het opstellen van zogenaamde “kritische prestatie indicatoren” (KPI’s). De “Balanced scorecard” is een van de meest geaccepteerde prestatiemanagementsystemen. Een alternatief is de “cockpitmethode”, die zeer goed aanslaat binnen Nederlandse bedrijven. De “business case” wordt ook al lange tijd gebruikt als stuurinstrument binnen strategisch portfoliomanagement. Binnen deze training staat “de business case” centraal en leert u in kleine projectteams een business case uitwerken.

Voor de begripsvorming zullen binnen het vakgebied bedrijfskunde tijdens de introductie de volgende onderwerpen behandeld worden: strategische doelstellingen, het opstellen van een prioriteitenlijst in combinatie met project portfolio management, de basisbegrippen ”IST”-situatie en “SOLL”-situatie, en het “Innovatie Actieplan”.

Omdat bedrijfsprocessen het hart vormen van uw organisatie, wordt in deze training kort ingegaan op bedrijfsprocessen in het algemeen en wordt in het kader van verandermanagement ook een aantal instrumenten van strategische planning besproken. De managementmodellen ”EFQM”, ”INK”, “Lean manufacturing”, “Six Sigma” en “BPM” zullen tijdens de training behandeld worden.

In deze praktische training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Introductie kwantitatieve methoden
  • Mobilisatiekracht van een business case
  • De business case als stuurinstrument
  • Uitwerken van een business case
  • Managementmodellen
  • Prestatiemanagement met behulp van ‘scorecards’

Doelgroep:

De training Kwantificeren en analyseren heeft een hoog praktisch gehalte en is bedoeld voor mensen die enkele jaren werkzaam zijn in het bedrijfsleven en meer inzicht willen krijgen in het sturen van bedrijfsprocessen.

Voorkennis:

Deze training is met name bedoeld voor cursisten met een HBO-achtergrond of een Praktijkdiploma Boekhouden. De training is ook aan te raden wanneer u onze training Bedrijfseconomische aspecten heeft gevolgd.

Niveau van de training:

HBO.

Duur van de training:

Avondopleiding: 10 weken van 19.00 uur tot 21.45 uur.
Dagopleiding: 5 weken van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Studiebelasting:

Voor de training Kwantificeren en analyseren is de studielast 6 tot 8 uur per week voor de dagopleiding. Voor de avondopleiding dient rekening gehouden te worden met gemiddeld 3 tot 4 uur per week.

Trainingskosten:

Cursuskosten: € 585,-
Lesmateriaal: € 98,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.