In de training Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties worden cijfermatige en financiële aspecten van het makelaardijvak toegelicht. In het onderdeel Financiën leert u de elementaire begrippen van een financiële administratie gebruiken en financiële overzichten beoordelen als de balans, de resultatenrekening en kasstromen. Vervolgens wordt door het uitvoeren van een kengetallenanalyse de financiële positie van een onderneming bepaald. Ook krijgt u in dit onderdeel inzicht in de principes van de financiële rekenkunde, gericht op verschillende soorten leningen, spaarvormen en beleggingsinstrumenten.

Er worden verschillende methoden van investeringsselectie toegepast die gehanteerd worden bij het investeren in vastgoed en het uitvoeren van projecten.In het onderdeel Fiscaliteiten wordt u op de hoogte gebracht van belastingen met betrekking tot onroerende zaken. Ook leert u over relevante fiscale aspecten. Tijdens deze training leert u wetteksten uit literatuur raadplegen die zijn toegesneden op onroerende zaken. Ook leert u hoe u fiscale aspecten van onroerende zaaktransacties kunt signaleren. Daarnaast leert u hoe u fiscale implicaties en risico’s voortijdig kunt onderkennen. In het onderdeel Taxaties leert u diverse waardebegrippen. Daarmee kunt u de waarde van vastgoed vaststellen.

In de training Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Financiële analyse van bedrijfsgegevens
  • Financieel rekenen, vastgoedfinanciering en hypotheken
  • Kosten en kostprijsberekeningen
  • Ondernemingsplanning
  • Basis taxatieleer onroerende zaken
  • Indirecte belastingen (met name overdrachtsbelasting en BTW)
  • Directe belastingen (met name inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)
  • Specifieke met vastgoed samenhangende belastingheffing (zoals onroerend zaakbelasting)

Doelgroep:
Voor toekomstig praktiserende makelaars of taxateurs en voor mensen die serieus geïnteresseerd zijn in een carrière binnen de vastgoedbranche.

Voorkennis:
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Niveau van de training:
HBO.

Duur van de training:
Avondopleiding: 10 weken van 19.00 uur tot 21.45 uur.
Dagopleiding: 5 weken van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Studiebelasting:
Voor de training Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties is de studielast 8 uur per week voor de dagopleiding. Voor de avondopleiding dient rekening gehouden te worden met gemiddeld 4 uur per week.

Trainingskosten:
Cursuskosten: € 516,-
Lesmateriaal: € 99,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.