Duurzame ontwikkeling is tegenwoordig een belangrijk onderwerp in de samenleving en het staat in de belangstelling van overheden, bedrijven en instellingen. Duurzame ontwikkeling is een proces van maatschappelijke verandering. Het vraagt aandacht voor verschillende aspecten van menselijk handelen in hun onderlinge verwevenheid, zoals ecologische, economische, sociaal-culturele, politieke en gezondheidsaspecten. Jaarlijks worden miljarden euro’s uitgegeven ter bevordering van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen integreren duurzame ontwikkelingen in hun bedrijfsprocessen.

Duurzame ontwikkeling omvat een groot aantal verschillende onderwerpen die met elkaar verweven zijn, zoals armoede, ontwikkelingskansen, klimaat, schaarste in grondstoffen, toekomstbeelden, verantwoordelijkheden van bedrijven en innovatieve technologie. De training Duurzaamheid introduceert dit vakoverstijgende thema. U leert gedurende de training een intuïtief gevoel opbouwen voor duurzame ontwikkelingen, met de intentie om hier als professional zelf een bijdrage aan te leveren.

In de training Duurzaamheid komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kennismaking met duurzame ontwikkeling
  • Energievormen
  • “Tragedy of the Commons”
  • Milieubelasting
  • ECO-indicator
  • Materiaalgebruik en materiaalverbruik
  • Energiegebruik en energieverbruik
  • Kringlopen: open of gesloten
  • Welvaart versus armoede
  • Klimaatveranderingen en natuur

Doelgroep:

Doordat u tijdens de training zelf veel aan praktijkcases werkt en actief bezig bent met diverse opdrachten, is deze training zeer toegankelijk voor een breed publiek en wordt het thema duurzaamheid dichtbij uw eigen beleving gebracht.

Voorkennis:

Voor de training Duurzaamheid is geen specifieke kennis of ervaring vereist.

Duur van de training:

Avondtraining : 10 weken van 19.00 uur tot 21.45 uur.
Dagtraining : 5 weken van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Trainingskosten:

Cursuskosten : € 570,-
Lesmateriaal : € 36,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.

Studiebelasting:

U dient rekening te houden met een aanvullende studiebelasting van 4 tot 5 uur per lesdag.