Landelijk gezien komen steeds meer mensen in de financiële problemen. Door bezuinigingen en de actuele ontwikkelingen in de schuldhulpverlening zijn gemeenten steeds vaker genoodzaakt om met vrijwilligers samen te werken. Hierdoor kunnen cliënten worden ondersteund en begeleid in het proces van de schulphulpverlening.

Wij kunnen u een training op maat aanbieden over budgetteren voor vrijwilligers. In vier bijeenkomsten doen zij dan kennis op en leren ze vaardigheden aan om cliënten met schulden op een efficiënte manier te begeleiden. De cliënten leren op hun beurt budgetteren, waardoor ze hun huishoudboekje op orde krijgen. De intentie is om mensen beter met geld te kunnen laten omgaan om zo hun financiële zelfredzaamheid te vergroten.

In de training Budgetteren: “Grip op Geld” komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Praktijkgericht leren budgetteren
  • Het ordenen van een administratie
  • Het opstellen van een begroting
  • Het gebruik maken van extra inkomsten
  • Het besparen van geld
  • Gedragsverandering: kennis, vaardigheden en houding

De training is gericht op het bereiken van een gedragsverandering bij cliënten. Het doel is het in balans krijgen van inkomsten en uitgaven. Na het volgen van de training zult u in staat zijn om een cliënt efficiënt te begeleiden, zodat hij of zij de eigen situatie nagenoeg zelfstandig kan controleren. Ook kunt u eventueel helpen met het oplossen van eenvoudige schulden.

Doelgroep
De training Budgetteren: “Grip op Geld” is bestemd voor vrijwilligers in de schuldhulpverlening en voor andere belangstellenden.

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist. De training is voor iedereen toegankelijk.

Duur van de training
Vier dagdelen van 2,5 uur. De training kan zowel bij u als op een andere geschikte leslocatie worden verzorgd. Een extra bijeenkomst over de verschillende vormen van schuldhulpverlening is ook mogelijk. In dat dagdeel komen het minnelijk en het wettelijk traject van de schuldhulpverlening aan bod.

Trainingskosten
Cursuskosten per cursist: € 300,-
In-company groepsprijs: € 1500,-
Lesmateriaal: € 50,- (incl. btw).
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.

De training Budgetteren: “Grip op Geld” wordt gedurende het gehele studiejaar gegeven en gaat van start bij minimaal acht aanmeldingen. Heeft u specifieke vragen over deze training, neemt u dan gerust contact op met onze studieadviseur.