Het succes van een onderneming hangt voor een belangrijk deel af van betrouwbare informatievoorziening, zowel intern als naar buiten toe. Het gaat allemaal om goede communicatie.
Hoe stuur je dat proces en hoe houd je het in de gaten? In een notendop is dat de inhoud van de opleiding Praktijkdiploma Bestuurlijke informatievoorziening (BIV®), ook bekend als de Administratieve Organisatie (AO). 

Keten van processen
Productiebedrijven of bestuursorganisaties werken langs een keten van opeenvolgende bedrijfsprocessen. Die zijn als schakels met elkaar verbonden. Denk aan processen als de inkoop, het voorraadbeheer, de verkoop en de administratie. Al die schakels moeten op elkaar zijn ingespeeld. Ze moeten elkaar op de juiste manier informeren. Als dat niet gebeurt, loopt de onderneming vast.
Binnen een productiebedrijf kan bijvoorbeeld de communicatie tussen de afdeling inkoop en de voorraadbeheerders niet goed verlopen. Dan loopt er iets spaak en dat heeft een negatieve invloed op de bedrijfsresultaten.
Ook de communicatie met externe partners kan mislopen.

De media
Er is nog een vorm van informatievoorziening die goed in de gaten gehouden moet worden: die naar de media. Slechte prestaties van een bedrijf pakken de media vaak sneller op dan dingen die wel goed gaan. Dat een organisatie de zaken goed op orde heeft wordt doorgaans als minder nieuwswaardig beschouwd. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Een bedrijf dat zijn informatievoorziening goed op orde heeft, vindt mogelijkheden om ook op een positieve manier publiciteit te krijgen.

Analyse van de zwakke schakelsDe opleiding Praktijkdiploma Bestuurlijke informatievoorziening (BIV®) leert om de informatie-uitwisseling tussen de schakels te analyseren en te beheersen. Door zo’n analyse krijg je inzicht in de zwakke punten in die schakels en kun je vaststellen waar de risico’s liggen. Dat kan tot de conclusie leiden dat de bedrijfsprocessen of de informatievoorziening (deels) opnieuw ingericht moeten worden.
Tijdens deze opleiding leert de student daarom verbanden leggen tussen de verschillende schakels binnen een bedrijf. Zodat vroegtijdig knelpunten gesignaleerd en gecorrigeerd worden.


Onderwerpen
In de opleiding Praktijkdiploma Bestuurlijke informatievoorziening (BIV®) komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bestuurlijke informatievoorziening in relatie met organisaties;
  • Begrippen rondom organisatie, informatie en bestuurlijke informatievoorziening;
  • Verbandscontroles en waardekringloop;
  • Automatisering van de informatieverzorging;
  • Interne controle en interne beheersing van informatie;
  • De bedrijfsprocessen inkoop, voorraden en verkoop;
  • Liquide middelen en personeel;
  • De ‘Typologie van Starreveld’;
  • Handels-, dienstverlenings- en productiebedrijven.

Studenten leren hoe bedrijfsprocessen worden ingericht en hoe die processen in verschillende soorten organisaties beheersbaar blijven.

Resultaat
De opleiding Bestuurlijke Informatievoorziening is toegespitst op recente ontwikkelingen in de praktijk. Hierdoor zijn deelnemers aan de opleiding optimaal voorbereid op het examen Praktijk Diploma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV®) van de Nederlandse Associatie voor Examinering, kortweg bekend als de Associatie.

Doelgroep
Deze opleiding is toegankelijk voor een zeer breed publiek, van inkopers en verkopers tot magazijnbeheerders, en van boekhouders tot financieel controleurs. 

Voorkennis
Hoewel voor de opleiding Bestuurlijke informatievoorziening (BIV®) geen noodzakelijke voorkennis vereist is, raden wij een Praktijkdiploma Boekhouden aan.

Niveau van de opleiding
Hbo.

Duur van de opleiding
Avondopleiding: 8 weken van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Dagopleiding: 4 weken van 10.00 uur tot 15.30 uur.

Studiebelasting
Er moet rekening gehouden worden met een studielast van 6 tot 8 uur per week voor de dagopleiding. Voor de avondopleiding is de belasting gemiddeld 3 tot 4 uur per week.

Studiekosten
Cursuskosten:  620,- euro per deelnemer.
Lesmateriaal:  72,- euro per deelnemer.
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.
Examentarieven staan vermeld op de site van de Associatie.

De opleiding Bestuurlijke informatievoorziening (BIV®) kan worden aangeboden als incompanytraining. Nadere informatie hierover is te verkrijgen door middel van het contactformulier.