Tijdens de training Bedrijfsprocessen van Jee Business School leer je de soorten bedrijfsprocessen, en hoe je deze kunt herkennen. Hoe functioneert een proces binnen een organisatie of bedrijf? Je leert vast te stellen of een proces goed verloopt, of het onder controle is, en hoe het eventueel verbeterd of bijgestuurd kan worden.
Jee Business School streeft ernaar om de cursisten op een praktische manier kennis te laten maken met het beheren van bedrijfsprocessen.

 

Informatievoorziening

De training behandelt naast de verschillende soorten bedrijfsprocessen ook de informatievoorziening binnen organisaties. ICT neemt hier een steeds belangrijker plaats in. Aan de hand van praktische voorbeelden en praktijkopdrachten tonen we het belang van informatiesystemen bij het combineren van verschillende bedrijfsprocessen.
Naast deze technische kant leren we je hoe je bedrijfsprocessen kunt beheren en aanpassen met behulp van systemen als Business Process Management (BPM) en Lean Six Sigma. Deze systemen leren met name het belang van een brede invalshoek vanuit de organisatie bij het kijken naar bedrijfsprocessen.

Prestatiemanagement

Prestatiemanagement (vaak aangeduid met de term Performance Management) is het opvolgen, beheren en sturen van de bedrijfsprestaties. In onze training gaan we uitgebreid in op de menselijke- en organisatorische aspecten van dit prestatiemanagement.
Tijdens een ‘process experience’, een inzichtverrijkend onderdeel van de training, word je aan het werk gezet in een fictieve fabriek. Hier werk je samen om een optimale productie tot stand te brengen. Lukt het om de klant goed te bedienen en om productiepieken op te vangen? Je kunt hierbij ervaren hoe het bedrijfsproces zich op de achtergrond van de werkvloer afspeelt. Je brengt de geleerde theorie in praktijk door de bepalende procesfactoren te beïnvloeden en de samenwerking te evalueren.

Procesdenken

Ook komt het effectief werken en denken aan bod. Inzicht in procesdenken is van belang om meer grip te krijgen op de gang van zaken binnen het bedrijf, zodat verschillende activiteiten beter op elkaar worden afgestemd.
De cursisten nemen niet alleen de nodige informatie tot zich, maar passen deze ook toe in praktijksituaties. Ze leren het kritisch kijken naar, en het beschrijven van bedrijfsprocessen in zowel productiebedrijven als service gerichte bedrijven.

Onderwerpen

In de training Bedrijfsprocessen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Organisaties en processen;
 • Verschillende typen bedrijfsprocessen;
 • Productie- en handelsbedrijven;
 • Processen, procedures en werkinstructies;
 • Procesdenken;
 • Interne integratie van processen;
 • Externe integratie van processen;
 • Bestuursprocessen;
 • Procesbeheersing;
 • Verbetering van bedrijfsprocessen;
 • Kwaliteit van gegevens.

Binnen bovenstaande onderwerpen komen de volgende systemen, technieken en principes aan bod:

 • Processchema’s;
 • Enterprise Resource Planning (ERP);
 • Workflowmanagement (WFM);
 • Het 7 S-model;
 • Business Process Management (BPM);
 • E-manufacturing, e-commerce en e-business;
 • Lean manufacturing en Six Sigma

Werkwijzen
De training wordt georganiseerd in de vorm van een ‘open inschrijving’, of als ‘incompanytraining’. Meer informatie over deze werkvormen is te vinden op deze website onder de knop ‘Onze werkwijzen’.
Bij werkgevers die een incompanytraining overwegen zijn wij graag bereid om langs te komen en een presentatie/toelichting te geven.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor een brede doelgroep. Denk hierbij aan planners, in- of verkopers, leidinggevenden, productmanagers, operationmanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers of adviseurs die meer willen weten over de praktische achtergronden van het vakgebied bedrijfsprocessen.

Voorkennis
Specifieke kennis of vaardigheden zijn niet vereist. Wel vragen we om een algemeen opleidingsniveau van minimaal mbo, omdat de training op hbo-niveau wordt gegeven. Ligt de vooropleiding lager dan mbo, dan adviseren wij om contact op te nemen met onze studieadviseur.

Duur van de training
Avondopleiding: 8 lessen, van 19.00 tot 21.45 uur
Dagopleiding: 4 lessen, van 10.00 tot 16.00 uur

Kosten
Per cursist: 420,- euro
Incompany, groepsprijs: 1285,- euro
Lesmateriaal: 47,50 euro
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.

Studiebelasting
Per lesdag moet rekening gehouden worden met een aanvullende studiebelasting van vier tot vijf uur.
De training wordt vier keer per schooljaar gehouden en gaat van start bij minimaal zes cursisten.
Neem voor meer informatie gerust contact op met onze studieadviseur.