De training Bedrijfseconomische aspecten is gericht op vakkennis in de bedrijfseconomie. Hierin wordt de bedrijfseconomie volwaardig geïntroduceerd, waarbij de ondernemingsvormen en de begrippen “balans” en “resultatenrekening” uitgebreid aan bod komen.
Vanuit deze basis wordt het onderwerp financiering besproken, waarbij ingegaan wordt op de beoordeling van investeringsprojecten en op de financiële structuur van een bedrijf. Vervolgens worden de vakgebieden Management en Financial accounting gedeeltelijk behandeld. Hierin komen de kostenstructuur en de financiële verslaglegging aan bod.

In de training Bedrijfseconomische aspecten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Ondernemingen en hun functie in de economie
  • Financiële overzichten
  • De jaarrekening nader bekeken
  • Beoordeling van de financiële structuur
  • Kostenstructuur
  • Kostencalculaties
  • Indirecte kosten
  • Budgettering en verschillenanalyse

Doelgroep:
Deze training is zowel bedoeld voor beginners als voor mensen die al geruimere tijd werkzaam zijn in de financiële administratie. De training is met name bedoeld voor mensen met een HBO–achtergrond of een Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Wij raden u ook aan om deze training te volgen wanneer u al enige tijd werkzaam bent in het bedrijfsleven en een gedegen basis wilt opdoen in bedrijfseconomie of bedrijfskunde. Deze training heeft een hoge praktische bruikbaarheid en sluit goed aan op de vervolgopleiding Moderne Bedrijfsadministratie.

Voorkennis:
Voor deze training is geen specifieke vooropleiding vereist.

Niveau van de training:
MBO niveau 2/3.

Duur van de training:
Avondopleiding: 10 weken van 19.00 uur tot 21.45 uur.
Dagopleiding: 5 weken van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Studiebelasting:
Voor de training Bedrijfseconomische aspecten is de studielast 8 tot 10 uur per week voor de dagopleiding. Voor de avondopleiding dient rekening gehouden te worden met gemiddeld 4 tot 5 uur per week.

Trainingskosten:
Cursuskosten: € 525,-
Lesmateriaal: € 85,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw.