Steeds meer mensen hebben moeite met rekenkundige vraagstukken, ook als die vrij eenvoudig zijn. Een rekenmachine is voor velen geen overbodige luxe meer. De overtuiging groeit dan ook dat er meer aandacht moet komen voor het rekenonderwijs. Voor iedereen. Mét of zonder zakjapanner.

Een goede rekenvaardigheid is belangrijk, maar lang niet meer zo vanzelfsprekend als het geweest is. Veel opleidingen gaan er de laatste jaren van uit dat het rekenniveau van hun studenten wel in orde zal zijn. Wiskundige vakken worden steeds vaker als overbodig beschouwd en uit het vakkenpakket geschrapt.
En als een student eens wat moeite heeft met een berekening, dan valt dat niet meteen op. Want altijd is daar de zakjapanner, klaar om zelfs de eenvoudigste berekeningen in een mum van tijd op te lossen.

De rekentoets
Deze ontwikkeling gaat de komende jaren drastisch veranderen. Want de Nederlandse overheid wil het rekenniveau van de Nederlandse bevolking opschroeven en stelt daarom steeds hogere eisen aan haar scholieren en studenten.
Zo is er sinds dit schooljaar voor het eerst een verplichte eindtoets voor rekenen, voor alle leerlingen van groep 8 van de basisschool. Maar ook mbo-studenten krijgen met ingang van dit jaar een centraal examen voor rekenen. Dit examen toetst of de student voldoet aan het door de Nederlandse overheid opgestelde referentieniveau. Het resultaat van dit examen gaat meetellen voor het diploma.

Plezier in rekenen
Ook het team van Jee Business School vindt het belangrijk dat studenten goed kunnen rekenen. Voor verschillende doelgroepen hebben wij daarom cursussen en trainingen om de rekenvaardigheid op te krikken.
Voor mbo’ers bijvoorbeeld, hebben wij een efficiënte lesmethode ontwikkeld die voorbereidt op de nieuwe, door de overheid verplicht gestelde rekentoets. Deze methode richt zich op twee aspecten: enerzijds het inslijpen van kennis door het maken van veel sommen en berekeningen; maar anderzijds het plezier in rekenen bevorderen door een speelse aanpak.

Gevarieerde praktijkopdrachten
En dan is er onze veelgevraagde opleiding Basiskennis Calculeren, die zowel inzicht geeft in het rekenen op zich, als in de praktische toepassingen ervan in de bedrijfseconomie. De nadruk bij deze opleiding ligt op het maken van veel gevarieerde praktijkopdrachten.
Binnenkort komen wij met nóg een training op dit gebied, namelijk de gloednieuwe cursus Technisch Meten & Controleren. Daarin komen onderwerpen aan de orde als elementair rekenen, het SI-eenhedenstelsel, krachtenleer, vergelijkingen, statistiek en meetkunde. Een training bij uitstek voor studenten met een technische achtergrond.

Heb je belangstelling voor een van bovengenoemde cursussen? Neem contact op met onze studieadviseur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *