Het werk van de installatieverantwoordelijke (IV’er)
Iedere werkgever is conform de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) verplicht ervoor te zorgen dat de elektrische installaties in het bedrijf veilig zijn en veilig blijven. De medewerkers moeten ze zonder gevaar kunnen gebruiken.
Het beheer van een installatie begint direct na de ingebruikname ervan. In Nederland is de NEN 3140 van kracht, die aanwijzingen geeft over de bedrijfsvoering van elektrische installaties (laagspanning). Het is een norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.
De eigenaar is volgens de NEN 3140 verplicht een technisch deskundige aan te stellen die verantwoordelijk is voor dat beheer: de installatieverantwoordelijke, ook wel IV’er genoemd.

Deze IV’er heeft een aantal belangrijke taken. Hij of zij:

  • Zorgt ervoor dat de verplichte periodieke inspecties en keuringen plaatsvinden;
  • Stelt instructies op die aangeven hoe die inspecties en keuringen moeten gebeuren;
  • Controleert of die keuringen en inspecties tijdig en goed zijn uitgevoerd en verzorgt de registratie ervan;
  • Zorgt ervoor dat altijd de laatste versie van technische tekeningen beschikbaar zijn, ook na mutaties van de installaties;
  • Bepaalt welke procedures van toepassing zijn bij het gebruik van een technische installatie;
  • Bepaalt aan welke minimumeisen (zoals het elektrotechnische kennisniveau) een werknemer moet voldoen om met een installatie te mogen werken;
  • Geeft voorlichting en instructies aan collega’s en externe partijen die met de installaties te maken hebben;
  • Beoordeelt de risico’s van het werken met de installaties.

De verantwoordelijkheden van een IV’er zijn dus behoorlijk zwaar. Geen taken die je er zomaar even ‘bij’ kunt doen. In de praktijk blijkt het nogal eens lastig voor IV’ers om het vereiste kennisniveau actueel te houden en om genoeg tijd vrij te maken voor de IV-taken. Zeker als het taken zijn die naast een andere functie worden gedaan.

Ben jij verantwoordelijk voor de elektrische installaties binnen jouw bedrijf of ben je van plan dit soort IV-taken op je te gaan nemen? Kijk dan eens naar de NEN 3140 trainingen van Jee Business School. Deze trainingen zijn een uitstekende voorbereiding op dit specialistische werk.

Lees hier ons blog getiteld ‘Electrotechnisch werk: ken de risico’s’, dat ingaat op de instructies die vereist zijn volgens de NEN 3140.

Meer weten over de NEN 3140? Lees dan hier de brochure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *