De traditionele energiebronnen (kolen, gas, olie) raken uitgeput en zijn belastend voor het milieu. Het verbranden van fossiele brandstoffen als kolen en gas draagt sterk bij aan de klimaatverandering, omdat er CO2 bij vrijkomt.
Daarom moeten we overstappen op duurzame energiebronnen als wind, zon en aardwarmte. Die energietransitie is nu in volle gang en heeft grote consequenties. Ook voor de woningbouw. 

Traditionele energiecentrales
Voordat we gaan kijken naar die nieuwe energiebronnen, eerst iets over hoe de energieopwekking volgens de oude methodes verliep (en vaak nog steeds verloopt). Traditionele energie wordt opgewekt in centrales die draaien op kolen en gas. De hoeveelheid energie die deze centrales opwekken hangt af van de vraag. De centrale gaat meer leveren zodra de vraag toeneemt en op een lager pitje draaien als die vraag weer afneemt. Opslagmogelijkheden zijn er nauwelijks bij die traditionele energie-opwekking.

Nieuwe energiebronnen
Duurzame energiebronnen als zon en wind hebben veel voordelen. Ze veroorzaken geen CO2-uitstoot en zijn ook nog eens onuitputtelijk. Dat kan van bijvoorbeeld gas niet gezegd worden.
Een groot verschil met traditionele centrales is echter, dat duurzame energiebronnen onafhankelijk van de vraag leveren. De wind gaat nu eenmaal niet waaien op het moment dat de mens dat nodig heeft. Hetzelfde geldt voor de zon: die schijnt niet op afroep.
Daardoor kan het gebeuren dat windturbines of zonnepanelen veel energie leveren op momenten dat er weinig vraag naar is. Of andersom. Duurzaam opgewekte energie wordt daarom opgeslagen in bijvoorbeeld accu’s. Daarnaast zijn ook andere oplossingen gevonden om dit probleem van vraag-onafhankelijke energie het hoofd te bieden.

Het sturen van de vraag
Er zijn namelijk mogelijkheden om de opgewekte wind- of zonne-energie te sturen naar de plek waar er op dat moment behoefte aan is. Een begrip dat in dit kader nogal eens gebruikt wordt is SMART grid. Een SMART grid-elektriciteitssysteem coördineert de energiebehoefte op bepaalde plekken en op bepaalde momenten. Met behulp van een goede informatievoorziening, slimme communicatietechnologieën en computerintelligentie kan op dat punt veel bereikt worden. Daarvoor is wel een geheel andere en efficiënte inrichting van het elektriciteitsnet nodig.

Duurzaam wonen
Het streven is tegenwoordig om nieuw te bouwen woningen zo onafhankelijk mogelijk te maken van traditionele, milieubelastende energiebronnen. Het SMART grid-elektriciteitssysteem wordt daarom in de nieuwbouw steeds vaker toegepast.
In de training Duurzaam Wonen van Jee Business School komt dit onderwerp dan ook uitgebreid aan bod. Onder meer bij de behandeling van de Trias Energetica, een drietal stappen dat als leidraad dient bij het energieneutraal maken van woningen.

Wilt u meer weten over de training Duurzaam Wonen van Jee Business School?
Klik dan hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *