Veel ondernemers en werknemers staan voor een lastige keuze: verbreed ik mijn aanbod, of specialiseer ik me juist in één onderdeel? Wie zijn of haar aanbod verbreedt is op meer gebieden inzetbaar, maar zal moeten inleveren op diepgang. Wie zich specialiseert is minder breed inzetbaar, maar heeft diepgaandere kennis over één onderwerp.

Een te breed aanbod
Als je als ondernemer te veel werk hebt en opdrachten moet afstoten, kan dat reden zijn om eens over je aanbod na te denken: ‘Wil ik niet te veel? Moet ik me wat meer beperken? En zo ja, waar leg ik me dan op toe?’
Omgekeerd kan een breed aanbod ook te weinig opdrachten tot gevolg hebben. Dan onderscheid je je als ondernemer waarschijnlijk niet genoeg. Dan komt jouw aanbod overeen met dat van vele anderen. Als een opdrachtgever niet een speciale reden ziet waarom hij bij jou moet zijn, stapt hij naar een ander. Zorg dat duidelijk is wat jouw aanbod anders, en beter, maakt dan dat van je concurrenten.

Een te smal aanbod
Misschien is de markt te klein voor datgene waarop jij je werkzaamheden toespitst. Dat is het geval als je vaak opdrachten niet kunt aannemen omdat ze nét buiten jouw specialisatie vallen. Dan moet je je afvragen of verbreden niet de oplossing is.

Bijscholing
Bijscholing kan zowel voor verbreding als voor specialisatie nuttig zijn. Over het algemeen kun je stellen dat hoe meer je je specialiseert, hoe meer bij- en nascholing nodig is. De diepgaandere kennis van de specialist moet immers op peil worden gehouden.
De keuze hangt af van waar jij als ondernemer of als werknemer tegenaan loopt. Misschien vind je een specifiek probleem in jouw dagelijks werk lastig om op te lossen. Je bent bijvoorbeeld projectleider, maar het lukt je niet altijd om conflicten tot een goed einde te brengen. Dan kan het een goed idee zijn om een cursus conflicthantering te gaan volgen.

Nieuwe ontwikkelingen
Sommige ondernemers hebben het direct in de gaten als er iets nieuws onder de zon is. Als zo’n nieuwe ontwikkeling van invloed kan zijn op hun markt, springen ze er onmiddellijk op in. Dat zijn doorgaans ook de meest succesvolle ondernemers.
Inspringen op nieuwe ontwikkelingen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Je moet het aandurven om in de voorhoede te lopen. Het betekent dat je risico’s moet nemen, experimenten niet uit de weg gaat. Je moet alles over zo’n nieuwe ontwikkeling willen weten, nieuwe vaardigheden snel en goed in de vingers krijgen. Dat kan maar op één manier: scholing, scholing en nog eens scholing.
Een mooi voorbeeld is het onderwerp ‘paalrot’. Funderingen onder oude huizen hebben steeds vaker te maken met wegrottende funderingspalen. Twintig jaar geleden was dat probleem nog niet zo bekend en waren ook makelaars niet erg thuis in dat onderwerp. Vandaag de dag kan iedere makelaar je er alles over vertellen en weet hij precies voor welke paalrotsubsidie een huizenkoper wel of niet in aanmerking komt.

Wanneer bijscholen?
De een vindt het altijd leuk om iets bij te leren, de ander doet het alleen als er een noodzaak voor is. Het is moeilijk om in zijn algemeenheid aan te geven wanneer het moment is aangebroken om tot scholing over te gaan.
Dat hangt af van de problemen waar je tegenaan loopt en van eisen die aan je gesteld worden. Soms ben je lid van een vakvereniging of heb je een werkgever die eist dat je een aantal dagdelen per jaar bijscholing volgt.
De keuze voor het meest geschikte moment om een cursus te volgen blijft altijd een lastige afweging, die je zelf moet maken. Als je op school zit, kun je niet werken. Voor iemand met een eenmanszaak zal er dan enige inkomstenderving zijn. Aan de andere kant kun je interessante opdrachten mislopen als je kennis niet up-to-date is.
Dát scholing van tijd tot tijd noodzakelijk is, staat buiten kijf. We leven in een te complexe samenleving om kennis alleen nog ‘spelenderwijs’ tot ons te kunnen nemen.

Overweeg je een cursus of training te gaan volgen om jouw ondernemerschap een impuls te geven? Kijk dan eens rond op de site van Jee Business School. Wij bieden tientallen cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van techniek, management, commercie en financiën. Daar zit altijd wel iets voor jou bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *