Jee Business School organiseert bedrijfsexcursies naar BritNed. Een boeiender praktijkvoorbeeld van wat er op elektrotechnisch gebied mogelijk is, is haast niet denkbaar.

De BritNed-kabel
Het bedrijf BritNed exploiteert de BritNed-kabel: een elektriciteitskabel die over de bodem van de Noordzee tussen Nederland en Groot-Brittannië loopt. Het project is ontwikkeld door de bedrijven National Grid en NLink. Deze partners hebben een joint venture gesloten en zijn ieder voor 50 procent eigenaar van de kabel.
De kabel, (officiële naam: BritNed Interconnector) is een belangrijke schakel tussen Groot-Brittannië en Nederland. Het speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van een Europees transportnet om te voldoen aan de industriële- en particuliere energiebehoefte. En dus is de kabel belangrijk in de strategie van de Europese Unie om tot een gemeenschappelijke Europese energiemarkt te komen.

High Voltage Direct Current (HVDC)
De excursies naar BritNed sluiten haarfijn aan op ons lesprogramma voor de hoogspanningstechniek. Dit vanwege een bijzondere groep van ondergrondse verbindingen: de High Voltage Direct Current (HVDC).
Cursisten krijgen tijdens hun bezoek uitleg over hoe in het begintraject (op Maasvlakte 2) Thyristorbruggen worden toegepast die als gelijkrichter dienen. In het eindtraject van de kabel (bij het Isle of Grain in Groot-Britannië) dienen deze Thyristorbruggen als wisselrichter. En vice versa uiteraard, want de energie wordt via deze kabel in beide richtingen getransporteerd.
In een wisselspanningsnetwerk moeten alle generatoren en verbruikers verplicht in fase en op dezelfde frequentie draaien. Gelijkspanning op hoog voltage maakt het mogelijk efficiënt en frequentie-onafhankelijk vermogen te distribueren over enorme afstanden.
Met de groei van intermitterende, duurzame bronnen is de stabiliteit van het net nú al sterk afhankelijk van het back-upvermogen in buurlanden. Als het bij ons donker of windstil is, is dat bij de buren vaak ook zo. Efficiënte verbindingen over veel langere afstanden worden hierom steeds belangrijker. En daarom komt het HVDC als geroepen.

Snelle ontwikkelingen
Bij wisselspanning klapt de richting van de elektronen zeer snel om. In Europa leidt dat tot een sinusvormig signaal met een frequentie van 50 Hz. Zeker in de tijd dat de producent van elektrische auto’s Tesla haar motoren ontwikkelde, had wisselstroom grote voordelen op gelijkstroom. Zo is dankzij inductie de spanning met wisselstroom eenvoudig aan te passen via transformatoren. Ook kon in die tijd de energie met wisselspanning veel verder getransporteerd worden.
Inmiddels zijn de ontwikkelingen alweer verder. Dankzij vermogenselektronica kunnen dergelijke aanpassingen nu juist beter via gelijkstroom. Gelijkstroom kent alleen de Ohmse weerstand, bij wisselstroom dragen ook inductie en nog complexere fenomenen bij aan de transmissieverliezen.
Door een erg hoge spanning te kiezen (800 kilovolt is tegenwoordig niet ongewoon), is het mogelijk veel vermogen te transporteren bij een lage stroom (l = V/R). Het vermogen dat opgenomen wordt door een kabel is uit te drukken als P = l tot de tweede x R. Bij een kleine stroom zijn de verliezen dus gering.
In China en India liggen al enkele elektriciteitskabels met 800 kilovolt. Nederland is via onderzeese verbindingen met een iets lagere spanning verbonden met Groot-Brittannië en Scandinavië. Keuringsinstantie DNG-VL (KEMA) heeft in Arnhem de faciliteiten om componenten voor vermogenstransmissie te testen. De komende jaren wil dit bedrijf flink uitbreiden, om ook voor HVDC het belangrijkste testlaboratorium te blijven.

En we doen nog meer!
De excursie naar Britnet is niet de enige die wij hebben georganiseerd. Onlangs bezocht een groep van onze cursisten Tennet in Dodewaard, waar veel waardevolle informatie is opgedaan. Bij de keuze van onze bedrijfsexcursies houden wij altijd rekening met de kennisbehoefte van onze cursisten.

Ben je geïnteresseerd in deze, of in een van de vele andere praktijkgerichte cursussen, trainingen of opleidingen bij Jee Business School? Kijk dan eens op onze site www.j-bs.nl en laat je verrassen door wat je bij ons kunt leren!

Meer informatie? Reageer!
Wil je meer weten over dit onderwerp? Geef dan op onderstaand formulier je wensen aan, dan gaan we er samen mee aan de slag!

Ook kun je ons bereiken via LinkedIn, Facebook of via Twitter op @JeeSchool.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *