• Het werk van de installatieverantwoordelijke (IV’er) Iedere werkgever is conform de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) verplicht ervoor te zorgen dat de elektrische installaties in het bedrijf veilig zijn en veilig blijven. De medewerkers moeten ze zonder gevaar kunnen gebruiken. Het beheer van een installatie begint direct na de ingebruikname ervan. In Nederland is de NEN 3140 van

  • De traditionele energiebronnen (kolen, gas, olie) raken uitgeput en zijn belastend voor het milieu. Het verbranden van fossiele brandstoffen als kolen en gas draagt sterk bij aan de klimaatverandering, omdat er CO2 bij vrijkomt. Daarom moeten we overstappen op duurzame energiebronnen als wind, zon en aardwarmte. Die energietransitie is nu in volle gang en heeft

  • Veel ondernemers en werknemers staan voor een lastige keuze: verbreed ik mijn aanbod, of specialiseer ik me juist in één onderdeel? Wie zijn of haar aanbod verbreedt is op meer gebieden inzetbaar, maar zal moeten inleveren op diepgang. Wie zich specialiseert is minder breed inzetbaar, maar heeft diepgaandere kennis over één onderwerp. Een te breed

  • Wat kiest u: een kostbaar studietraject van vele maanden of gaat u voor de snelle route? Steeds vaker kiezen bedrijven voor een projectmatige aanpak. Dat is begrijpelijk, want zo werk je gestructureerd toe naar een vooraf duidelijk omschreven doel. Wat kies jij: een langdurig, kostbaar studietraject of de efficiënte, praktijkgerichte cursus Projectmatig Werken van Jee Business School?

  • Jee Business School brengt de werkelijkheid dichterbij. Om onze professionals een nog betere indruk te geven van de dagelijkse realiteit op de werkvloer, organiseert J-BS geregeld bedrijfsexcursies. Deze maand stond de energiesector op het programma. Met de deelnemers aan onze cursus Hoogspanningstechniek bezochten we een 380 kV-openluchtstation van TenneT.  Expertise Het bezoek begon met een duidelijke

  • Jee Business School organiseert bedrijfsexcursies naar BritNed. Een boeiender praktijkvoorbeeld van wat er op elektrotechnisch gebied mogelijk is, is haast niet denkbaar. De BritNed-kabel Het bedrijf BritNed exploiteert de BritNed-kabel: een elektriciteitskabel die over de bodem van de Noordzee tussen Nederland en Groot-Brittannië loopt. Het project is ontwikkeld door de bedrijven National Grid en NLink.

  • Als het om zonnepanelen gaat, lijkt Nederland weleens op het Wilde Westen. Soms krijg je het idee dat er cowboys op onze daken in de weer zijn met zonnepanelen. Het gaat namelijk geregeld mis. Toch is het de vraag of dat altijd aan de installateur ligt. Want de normen waarmee hij moet werken, zijn lastig

  • https://www.youtube.com/watch?v=Ou2ECw_XAVI

  • Een afvaardiging van Jee Business School reisde in januari 2016 naar India. Daar hebben we een samenwerkingsverband opgezet met het Engineering College en de Jadavpur University in de stad Kolkata. De contacten met deze twee gerenommeerde instituten verlopen zo goed, dat een aantal van onze trainers al op korte termijn naar India gaan. Zij gaan er praktijkgerichte colleges geven.

  • Als ondernemer zoek je geen werk, je máákt het. Je weet waar de bestaande behoeftes liggen, maar je creëert ook nieuwe behoeftes. Goed ondernemerschap betekent: proactief zijn. Je kansen ruiken en grijpen. Nieuwsgierig en alert blijven en zoeken naar mogelijkheden. En áls zich een kans voordoet, dan heb je genoeg zelfvertrouwen om recht op je doel