Er verandert veel in organisaties. De ‘gewone’ vaste werknemer, die ‘gewoon’ van negen tot vijf op kantoor zit, is aan het verdwijnen. Dat komt, omdat een nieuw soort klant in opmars is, die geen genoegen neemt met een standaardproduct. Om aan de specifieke wensen van een klant te voldoen, stappen steeds meer organisaties over op het Nieuwe Werken. Medewerkers worden flexibel ingezet, vaak in projectgroepen. Dit kán goed uitpakken. Maar alleen als de menselijke kant genoeg aandacht krijgt.

Klanten hebben steeds vaker specifieke eisen en wensen, en verwachten oplossingen op maat. En dat vergt van organisaties een grotere flexibiliteit, die zij kunnen bereiken door projectmatigte werken.
Een multidisciplinaire aanpak, bekeken vanuit het algehele bedrijfsperspectief is daarbij essentieel. Want om in een project tot optimale prestaties te komen, worden vraagstukken van organisatorische, juridische, technische en economisch/financiële aard bij elkaar gelegd.
Ook in de dagelijkse praktijk brengt dit Nieuwe Werken veranderingen met zich mee. Moderne bedrijven zijn ingericht met kantoortuinen, waar werknemers aan een willekeurige computer inloggen en hun spullen niet meer in hun eigen bureau, maar in een kluisje bij de ingang bewaren. Flexplekken dus.

Psychologie
Werknemers, tijdelijke of vaste, komen in een projectgroep bij elkaar om de klus te klaren. Het zijn mensen met verschillende ervaringen, achtergronden en karakters. Gedurende het project werken ze intensief samen, om na afloop weer uit elkaar te gaan.
Dit projectmatig werken pakt niet altijd goed uit. Soms vallen de resultaten tegen, of worden ze te laat behaald; of de kosten vallen hoger uit dan voorzien. In veel gevallen ligt de oorzaak van deze problemen in een stroeve communicatie tussen de werknemers.
Het aansturen van zo’n tijdelijke groep mensen is lastiger dan het lijkt. Je hebt te maken met mensen die elkaar (nog) niet goed kennen. Ook de projectmanager zal niet iedereen door en door kennen. Hij kent ongetwijfeld de ervaring en de disciplines van zijn mensen. Maar weet hij ook wat hun specifieke talenten zijn, en hoe hun karakters in elkaar zitten?
Een goede projectmanager beschikt over een gedegen kennis van psychologische processen. Werknemers die elkaar begrijpen, kunnen in een samenwerking tot grote hoogte komen. Maar botsende karakters levert misverstanden en conflicten op en daarmee energie- en tijdverlies. En dus minder goede resultaten.
Voordat het ‘echte’ werk kan beginnen, zal dan ook eerst de mens aandacht moeten krijgen. Wie zijn we, wat willen we, en wat kunnen we? Een groep individuen moet zich samensmeden tot een team. En dat onder leiding van een capabele projectmanager.

Effectieve teamvorming
In de training ‘Project matig werken’ besteedt Jee Business School uitgebreid aandacht aan de menselijke kant. Wij merken dat de kennisintensiteit bij organisaties toeneemt. De kennis, vaardigheden en ervaringen van de mensen zijn steeds meer de bepalende productiefactor. Niet alleen bij projecten, maar ook bij primaire, secundaire en bestuurlijke processen.
Daarom besteden wij in de training projectmatig werken voldoende aandacht aan uw eigen persoonlijk leiderschap en effectiviteit. U krijgt niet alleen inzicht in uw eigen talenten, kwaliteiten en valkuilen, en gedragsstijlen, ook reiken we u instrumenten aan die u kunnen helpen om projectmedewerkers effectief aan te sturen. U leert verschillende niveaus van communiceren te onderscheiden waarbij u met zowel oog voor het individu, als ook oog voor de gestelde projectdoelen effectief van start kunt met uw project.

In onze training is het rollenspel een belangrijk instrument, maar ook verschillende testen die helpen om elkaars talenten te leren kennen. Zo is er de Belbintest, die bepaalde persoonstypen onderscheidt, en aangeeft wie elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Of de MBTI-test,
een onderzoek naar verschillende persoonlijkheidstypen gebaseerd op het gedachtegoed van de psycholoog Carl Jung.

Daarnaast leren cursisten ook over verschillende onderwijsmodellen, zoals die van Hofman en Kolb. En ze krijgen opdrachten en casussen voorgelegd, die hun vaardigheid in projectmatig werken verhogen. Dit alles om projectmanagers en projectleiders te trainen in het vormen van werkgroepen die binnen korte tijd als geoliede machines van start kunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *