Projectmanagement: Heldere doelen en aandacht voor het menselijke.

Er verandert veel in de bedrijfswereld. De ‘gewone’ werkdag van negen tot vijf  en de ‘gewone’ vaste werknemer zie je steeds minder. Dat komt, omdat de klant verandert: hij neemt geen genoegen meer met een standaardproduct maar eist maatwerk. Projectmatig werken kán het juiste antwoord hierop zijn. Maar alleen met duidelijk geformuleerde doelen en veel aandacht voor de menselijke kant.

Met standaardoplossingen komen ze niet meer weg, de organisaties van vandaag. Hun klanten hebben specifieke problemen en verwachten oplossingen op maat. En dus moet er flexibel gehandeld worden.


Projectmatig werken

Veel organisaties kiezen voor projectmatig werken in de hoop daarmee flexibeler op de vraag te kunnen reageren. Er worden projectgroepen gevormd van tijdelijke en/of vaste werknemers uit verschillende disciplines. Als het werk gedaan is, gaan ze weer uit elkaar. Om in een volgende projectgroep met andere mensen te werken, waar ook weer een andere groepsdynamiek zal spelen.
Met het projectmatig werken doet vaak het ‘flexwerken’ zijn intrede: op kantoor heeft niemand meer zijn eigen werkplek; op iedere computer kan worden ingelogd.


Heldere doelstelling

Dit alles klinkt ideaal, toch is projectmatig werken lastiger dan je denkt.
Om een project succesvol ten einde te brengen, is heel wat voorwerk nodig. Zo is het van groot belang in een vroeg stadium duidelijk te krijgen wát de opdrachtgever precies wil. De doelen van het project moeten uiterst nauwgezet worden vastgelegd.
Je kunt een project nog zó goed, efficiënt en binnen de gestelde randvoorwaarden afhandelen, het resultaat kan toch tegenvallen als niet vanaf het eerste moment duidelijk is wat de opdrachtgever in gedachten heeft.
Van tevoren moeten zowel opdrachtgever als projectleider weten waar ze aan het einde van het project willen uitkomen. Het is een soort contract tussen beiden, waarbij de opdrachtgever vooral verantwoordelijk is voor de doelstelling en de projectleider voor het resultaat. Een goede communicatie tussen beide partijen is van groot belang.


Groepsdynamiek

Ondanks een goede communicatie vooraf over de gewenste doelen,  kunnen de resultaten van een project toch tegenvallen of te laat worden behaald. Soms ook vallen de kosten hoger uit dan voorzien.
In dat geval ligt de oorzaak vaak in een stroeve communicatie tíjdens het proces. Want in een projectgroep werken mensen intensief samen die elkaar (nog) niet goed kennen. Mensen met verschillende werkervaring, achtergrond en karakter, die intensief samen moeten werken. Ook de projectmanager kent nog niet iedereen door en door. Wat zijn de talenten van zijn werknemers? En hoe kan hij deze optimaal benutten?
Werknemers die elkaar begrijpen kunnen in een samenwerking tot grote hoogte komen. Maar botsende karakters levert misverstanden en conflicten op en daarmee energie- en tijdverlies. En minder goede resultaten.

Het aansturen van zo’n tijdelijke groep mensen is niet eenvoudig. Een goede projectmanager heeft niet genoeg aan inhoudelijke kennis alleen. Hij of zij moet ook psychologische processen zoals groepsdynamiek kunnen hanteren.Voordat  het ‘echte’ werk kan beginnen, zal dan ook eerst de mens aandacht moeten krijgen. Wie zijn we, wat willen we, wat kunnen we? Een groep individuen moet zich samensmeden tot een team. En dat onder leiding van een capabele projectmanager.


Projectmanagement bij Jee Business School

In de training ‘Projectmanagement’ besteedt Jee Business School uitgebreid aandacht aan hoe je een project opbouwt.
Wat moet er in de beginfase gebeuren, hoe formuleer je doelstellingen? Ook leer je hoe je vervolgens een project onderverdeelt in fases, hoe je een tijdplanning en netwerkplanning maakt. En we laten zien hoe de projectleider iedere fase afsluit met een mijlpalendocument waarin tussentijdse resultaten staan beschreven en de volgende stappen.
Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de psychologische kant. Het rollenspel is een belangrijk instrument. Maar bijvoorbeeld ook de Belbintest, die persoonstypen onderscheidt en aangeeft wie elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Ook is er de MBTI-test, een onderzoek naar verschillende persoonlijkheidstypen gebaseerd op het gedachtengoed van de psycholoog Carl Jung.
Daarnaast leren onze cursisten ook over verschillende onderwijsmodellen, zoals die van Hofman en Kolb. En ze krijgen opdrachten en casussen voorgelegd, die hun vaardigheid in projectmatig werken verhogen.
Dit alles met als doel, om projectmanagers te leren hoe je werkgroepen vormt die binnen korte tijd als geoliede machines van start kunnen.

Wil je meer weten over de training Projectmatig Werken bij Jee Business School? Klik dan hiervoor een uitgebreide cursusbeschrijving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *