Veel studenten beginnen enthousiast, maar verliezen tijdens het afstuderen nogal eens hun motivatie. Zo vreemd is dat niet. Tijdens je opleiding heb je informatie opgenomen en vaardigheden geoefend. Nu moet dat allemaal samenkomen in één groot, allesomvattend werkstuk. Als je dat van tevoren niet goed plant, is de kans groot dat je erin vastloopt en het overzicht kwijtraakt.

Een langdurig proces verdeel je in fases
Afstuderen doe je niet even in een dagje. Je bent er waarschijnlijk maanden mee bezig. Het is een langdurig proces, waarbij je gaandeweg van je bezigheden leert. Je komt tot nieuwe inzichten.
Daarom is het belangrijk om af en toe even te stoppen. Om afstand te nemen en terug te kijken op wat je gedaan hebt. Zit je nog wel op de goede weg?
‘Evaluatiemomenten inbouwen’ noemen ze dat. Die evaluaties doe je na het afronden van een fase. Dan kijk je terug op wat je gedaan hebt en kun je, indien nodig, nog bijsturen. Ga niet pas evalueren als je bijna klaar bent. Dan is aanpassing waarschijnlijk niet meer mogelijk.

De bouw van een huis
Vergelijk het met de bouw van een huis. Ook dat is een langdurig proces en ook dat moet in fases worden opgedeeld. Dat weten ze in de bouwwereld maar al te goed. Daarom wordt daar doorgaans de volgende fasering aangehouden:

 1. De initiatieffase;
 2. De definitiefase;
 3. De ontwerpfase;
 4. De voorbereidingsfase;
 5. De realisatiefase.

Wat iedere bouwfase precies inhoudt is voor dit verhaal niet zo van belang. Maar wel het feit, dat de beïnvloedbaarheid van het proces na iedere fase minder wordt. In het begin, de initiatieffase, heeft de opdrachtgever nog veel invloed op de plannen. Hij kan aangeven wat voor soort huis hij wil, met hoeveel kamers en in welke kleur baksteen. Na de definitie- en ontwerpfase kan hij beoordelen of alles nog voldoet aan zijn wensen. Eventueel kan het ontwerp nu nog worden bijgesteld. Maar na de voorbereidingsfase wordt het al een stuk lastiger om nog iets te veranderen. Dan zijn de bakstenen misschien al besteld, en is allang besloten hoeveel kamers het huis gaat krijgen.
Na de realisatiefase is de mogelijkheid tot beïnvloeding natuurlijk nihil geworden: dan is het huis al gebouwd.

De opbouw van een afstudeerproces
Dit principe geldt ook voor het maken van een afstudeeropdracht. Een goede methode daarvoor noemen wij ook wel de ‘Delftse methode’. Die verloopt volgens fases, net als bij de bouw van een huis. Alleen is die fasering anders geformuleerd en anders opgebouwd. Afhankelijk van het soort opleiding en het soort afstudeeropdracht kan die er bijvoorbeeld zo uitzien:

 1. Probleemdefinitie: je bepaalt welk probleem je wilt gaan ‘tackelen’.
 2. Probleemanalyse: je onderzoekt dat probleem nader;
 3. Je stelt een Programma van Eisen (PvE) op;
 4. Je maakt een kostenraming;
 5. Als er meerdere oplossingen voor een probleem zijn maak je uit die alternatieven een keuze en je beargumenteert die keuze;
 6. Tenslotte eindigt iedere afstudeerscriptie met een goed onderbouwde conclusie.

Ook andere stappen dan de hierboven genoemde zijn denkbaar, maar in alle gevallen breng je zo’n fasering al aan het begin van je afstudeerproject aan. En na iedere fase evalueer je wat je tot dan toe gedaan hebt.
Het is belangrijk om de opbouw van je afstudeerproject in nauw overleg met je opdrachtgever en studiebegeleider te doen. Daarbij komt de vaardigheid van kritisch doorvragen om de hoek kijken. Vraag net zolang door tot je de aard, de relevantie en de context van het probleem goed in beeld hebt.Met andere woorden: wat is de vraag achter de vraag?

Projectmatig werken
Dit alles heeft raakvlakken met projectmatig werken, dat in het bedrijfsleven steeds vaker wordt toegepast. Om een project tot een goed einde te brengen moet het namelijk ook in fases worden opgedeeld. En ook daar zijn tussentijdse evaluaties van doorslaggevend belang.Bij de uitvoering van een project wordt vaak de methode van de SMART-probleemstelling gehanteerd. Misschien heb je daarover tijdens je opleiding al iets geleerd.  SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Soorten afstudeerscripties
Fasering is nodig bij alle soorten afstuderen. Bij een afstudeeropdracht wordt vaak gedacht aan een scriptie. Maar afhankelijk van het soort opleiding kan de eindopdracht ook het maken van een ontwerp of een prototype zijn. Of het beschrijven van een maakproces of methode. Of het verlenen van een dienst.

Afstudeerbegeleiding door Jee Business School
Jee Business School biedt studenten van welke opleiding dan ook begeleiding bij het afstuderen. Daarbij werken we volgens de bovengenoemde Delftse Methode. Overweeg je om je door ons te laten begeleiden bij je afstudeeronderzoek?

 • Schrijf je dan hier in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. Daarin proberen wij een beeld te krijgen van jouw specifieke hulpvraag, zodat we meer in detail kunnen vertellen wat we voor je kunnen betekenen.
 • Dit traject sluit ook goed aan op onze cursus Projectmatig werken. Lees hier de cursusbeschrijving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *